Để đồng hành cùng  bạn trong các buổi tập luyện, Shamdi triển khai chương trình TẬP BAO NHIÊU HOÀN TIỀN BẤY NHIÊU

[message_box bg_color=”rgb(243, 77, 77)” padding=”17″] [row v_align=”middle” h_align=”center”] [col span=”9″ span__sm=”12″] [/col] [col span=”2″ span__sm=”12″ align=”center”] [button text=”Xem hàng mới tại đây” letter_case=”lowercase” color=”white” style=”outline” radius=”99″ icon=”icon-gift” link=”https://www.facebook.com/pg/shamdi.vn/photos/?ref=page_internal”] [/col] [/row] [/message_box]