[section padding=”0px”] [ux_slider hide_nav=”true” nav_style=”simple” bullet_style=”dashes” timer=”5000″] [ux_banner height=”550px” height__sm=”350px” bg=”9082″ bg_size=”original” bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.2)”] [text_box width=”47″ width__sm=”85″ width__md=”57″ scale__sm=”85″ padding=”30px 30px 30px 30px” position_x=”10″ position_x__sm=”50″ position_y=”75″ position_y__sm=”80″ bg=”rgba(0, 65, 237, 0.08)” radius=”5″ depth=”3″]

BỘ SƯU TẬP MỚI

Áo Tank 2020

[button text=”Đặt mua ngay” color=”white”] [button text=”xem bộ sưu tập” color=”white” style=”outline”] [/text_box] [/ux_banner] [ux_banner height=”550px” height__sm=”350px” bg=”9081″ bg_size=”original” bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.2)”] [text_box width=”47″ width__sm=”85″ width__md=”57″ scale__sm=”85″ padding=”30px 30px 30px 30px” position_x=”50″ position_x__sm=”50″ position_y=”75″ position_y__sm=”80″ bg=”rgba(0, 0, 0, 0.54)” depth=”3″]

BỘ SƯU TẬP MỚI

Áo Tank 2020

[button text=”Đặt mua ngay”] [button text=”xem bộ sưu tập” color=”white” style=”outline”] [/text_box] [/ux_banner] [ux_banner height=”550px” height__sm=”350px” bg=”9079″ bg_size=”original” bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.2)”] [text_box width=”47″ width__sm=”85″ width__md=”57″ scale__sm=”85″ padding=”30px 30px 30px 30px” position_x=”95″ position_x__sm=”50″ position_y=”75″ position_y__sm=”80″ bg=”rgba(0, 0, 0, 0.54)” depth=”3″]

BỘ SƯU TẬP MỚI

Áo Tank 2020

[button text=”Đặt mua ngay”] [button text=”xem bộ sưu tập” color=”white” style=”outline”] [/text_box] [/ux_banner] [/ux_slider] [gap height=”7px”] [/section] [section label=”Product Slider Title” padding=”0px”] [gap] [row] [col span=”3″ span__sm=”12″ span__md=”12″]

Đang có xu hướng

Bộ sưu tập mới!

[button text=”Xem tất cả sản phẩm” color=”secondary” style=”outline” expand=”true” icon=”icon-angle-right”] [search] [/col] [col span=”9″ span__sm=”12″ span__md=”12″ padding=”0px 0px 0px 0px”] [ux_products style=”overlay” col_spacing=”xsmall” columns=”6″ columns__sm=”2″ columns__md=”4″ slider_nav_style=”simple” slider_nav_position=”outside” auto_slide=”4000″ image_height=”140%” image_size=”original” text_size=”xsmall”] [/col] [/row] [/section] [section padding=”0px”] [title style=”center” text=”sản phẩm nổi bật”] [ux_products style=”normal” col_spacing=”xsmall” columns=”5″ depth=”1″] [gap] [/section] [section bg_color=”#444444″ dark=”true” mask=”arrow” padding=”0px”] [gap] [title text=”bộ sưu tập mới”] [row] [col span=”4″ span__sm=”12″] [ux_banner height=”400px” bg=”9084″ bg_color=”rgb(255, 255, 255)”] [text_box text_color=”dark” position_x=”50″ position_y=”50″] [/text_box] [/ux_banner] [/col] [col span=”4″ span__sm=”12″] [ux_banner height=”400px” bg=”9085″ bg_color=”rgb(255, 255, 255)”] [text_box text_color=”dark” position_x=”50″ position_y=”50″] [/text_box] [/ux_banner] [/col] [col span=”4″ span__sm=”12″] [ux_banner height=”400px” bg=”9083″ bg_color=”rgb(255, 255, 255)”] [text_box text_color=”dark” position_x=”50″ position_y=”50″] [/text_box] [/ux_banner] [/col] [/row] [/section] [section padding=”0px”] [gap] [row style=”collapse” v_align=”middle”] [col span__sm=”12″] [ux_banner height=”200px” height__sm=”250px” bg=”8456″ bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.82)”] [text_box width=”85″ position_x=”50″ position_y=”50″] [row_inner v_align=”middle”] [col_inner span=”6″ span__sm=”12″ margin=”0px 0px -29px 0px”]

miễn phí ship
cho đơn hàng 1000k

[button text=”XEM THÊM CHI TIẾT” expand=”true”] [/col_inner] [col_inner span=”6″ span__sm=”12″ margin=”0px 0px -30px 0px”]

GIẢM THÊM 20%
CHO ĐƠN HÀNG TRÊN 2000K KHI THANH TOÁN QUA momo trực tiếp trên WEBSITE CỦA SHAMDI.VN

[/col_inner] [/row_inner] [/text_box] [/ux_banner] [/col] [/row] [/section] [section padding=”0px” visibility=”show-for-small”] [gap height__sm=”50px”] [/section] [section padding=”0px” visibility=”hide-for-small”] [gap] [title text=”CẢ MỘT THẾ GIỚI ĐỒ TẬP Ở SHAMDI”] [row] [col span__sm=”12″] [ux_product_categories style=”overlay” type=”row” width=”full-width” col_spacing=”xsmall” columns=”6″ columns__sm=”2″ columns__md=”5″ number=”20″ show_count=”0″ image_height=”125%” image_size=”original” image_overlay=”rgba(250, 100, 1, 0.76)” text_pos=”middle” text_size=”large” text_hover=”bounce”] [/col] [/row] [/section] [section label=”Testimonial: Big Block Logos” bg_color=”rgb(245, 247, 251)”] [row col_bg=”#444444″] [col span__sm=”12″] [row_inner style=”collapse” v_align=”middle”] [col_inner span=”6″ span__sm=”12″] [ux_banner height=”99.99%” height__sm=”99.99%” bg=”9453″ bg_size=”original” bg_color=”#444444″] [/ux_banner] [/col_inner] [col_inner span=”6″ span__sm=”12″ padding=”40px 40px 40px 40px” align=”center” color=”light”]

“Shamdi.vn muốn đem đến trãi nghiệm mua đồ tập đầy hứng khởi, năng lượng và sự hài lòng.”

[logo img=”8157″]

Đánh giá trãi nghiệm mua hàng tại shamdi.vn

[button text=”Xem thêm feedback” color=”white” size=”large” radius=”5″ icon=”icon-play” icon_pos=”left”] [/col_inner] [/row_inner] [/col] [/row] [/section] [section bg_color=”#444444″ dark=”true” mask=”angled-right” padding=”0px”] [gap] [title text=”BLOG KIẾN THỨC TẬP LUYỆN”] [blog_posts style=”bounce” columns=”3″ columns__md=”1″ depth=”1″ slider_nav_style=”simple” slider_nav_position=”outside” slider_bullets=”true” auto_slide=”7000″ readmore=”XEM THÊM” readmore_color=”primary” readmore_style=”bevel” readmore_size=”small” image_height=”60%” image_size=”medium” text_align=”left”] [gap] [/section]